فستیوال بزرگ سرزمین سرگرمی

فستیوال بزرگ ورزش های الکترونیکی و بازی های خانوادگی.

 

تلفن دبیرخانه : 3-38848200-051

 

ALT تصویر

تیم اجرائیات فستیوال مشخص گردید

628810 - تیم اجرائیات فستیوال مشخص گردید

تیم اجرائیات فستیوال مشخص گردید

مطابق با خروجی جلسه نهایی تیم کانون آگهی و تبلیغات رسالت هنر اجرائیات کار به شرح ذیل می باشد :

 

  • دبیر فستیوال
  • مدیر اجرایی
  • مدیر روابط عمومی
  • مدیر IT
  • مدیر بازرگانی
  • مدیر تبلیغات
  • مدیر رسانه و طراحی
  • مدیر فنی
اضافه کردن نظر