فستیوال بزرگ سرزمین سرگرمی

فستیوال بزرگ ورزش های الکترونیکی و بازی های خانوادگی.

 

تلفن دبیرخانه : 3-38848200-051

 

ALT تصویر

مسابقات

با کمال تاسف و اندوهی غیر قابل وصف اعلام میداریم که فستیوال بازی و سرگرمی شرق کشور که دارای تمامی مجوز ها و حمایت های لازم بود ، با اعمال سلیقه های فردی ، حسدورزی ، انحصارطلبی و اقدامی غیر